Voorwaarden

Actievoorwaarden

Het arrangement is enkel geldig op genoemde aankomstdata en voor vermelde bungalows en hotelkamers bij Marveld Recreatie Groenlo.

De boeking kan niet worden gewijzigd. Dit aanbod is niet geldig in combinatie met andere kortingen, (spaar)acties, waardebonnen of in geval van annulering. De prijs is exclusief reserveringskosten, overige heffingen en eventuele extra’s. Geldig zolang de voorraad strekt. Het bijboeken van keuken/handoekenpakket voor de bungalows is ter plaatse mogelijk. Bedlinnenpakket is inclusief. Marveld Recreatie en Pengel Sport en Organisatie behouden het recht voor om DTF sessies/indelingen aan te passen. Dit zal te allen tijde in overleg met de hoofdboeker zijn. Het arrangement is alleen te boeken in combinatie met een verblijf op een van de aangeboden accommodaties waar het DTF toernooi plaatsvindt.

Algmene voorwaarden

BEDRIJFSEIGEN VOORWAARDEN PENGEL SPORT & ORGANISATIE

Belangrijke informatie over het boekingsproces, uw heen- en terugreis, uw verblijf, kortingen, verzekeringen en de algemene reisvoorwaarden vindt u hier. Neemt u ze zorgvuldig door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn.  

HOOFDBOEKER/AANMELDER Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt, fungeert het (e-mail)adres van de hoofdboeker/aanmelder als correspondentieadres. Hij/zij ontvangt ook de boekingsbevestiging/factuur en de reisbescheiden. De hoofdboeker/aanmelder is aansprakelijk voor de verplichtingen van de door hem aangemelde personen, ook in geval van annulering en betaling.  

DEFINITIES Reisorganisator: Degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. Reisovereenkomst: overeenkomst tot verschaffen van een georganiseerde reis met overnachting of van meer dan 24 uur en minimaal twee van de volgende diensten: vervoer; verblijf; andere significante toeristische dienst. Reiziger: a. de wederpartij van de reisorganisator; b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard; c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.  

PREFERENTIES Wij doen ons best te voldoen aan speciale wensen die bij boeking kenbaar worden gemaakt. Of dat lukt is vaak afhankelijk van de uiteindelijke dienstverleners, zoals het hotel of de luchtvaartmaatschappij. Een preferentie is daarom nooit een garantie.  

BOEKINGS-/WIJZIGINGSKOSTEN   Om onze prijzen zo laag mogelijk te houden, berekenen wij de administratiekosten niet per persoon, maar per factuur. U betaalt dus onafhankelijk van het aantal personen € 17 administratie/boekingskosten. Indien op uw verzoek wijzigingen dienen te worden aangebracht in een reeds gemaakte boeking, kunnen wijzigingskosten ter hoogte vanaf € 27 per voorval in rekening worden gebracht.

ANNULERINGSVERZEKERING Graag willen wij u wijzen op het belang van een goede reis- en annuleringsverzekering. Voor meer informatie zie www.europeesche.nl of bel met de klantenservice van de Europeesche Verzekering: 020-6515253. Zij adviseren u graag bij het afsluiten van een juiste verzekering.

REISVOORWAARDEN

 1. HERROEPINGSRECHT De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek of wanneer het een reis op aanvragen en buiten de voorraad betreft.  
 2. AANBETALING 2.1. Uw (aan)betaling dient u per ommegaande te voldoen, het restbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, dan is de aanbetaling tevens het gehele bedrag. U kunt uw factuur voldoen door middel van overboeking op ons rekeningnummer o.v.v. uw factuurnummer.

2.2. Indien u de volledige betaling niet 1 week voor vertrek heeft voldaan, zullen we u de reisbescheiden niet toesturen. Zodra de betaling dan wel binnen is, sturen we uw reisbescheiden toe.

2.3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij na aanmaning gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten van lid 2.4.

2.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot €2500,; 10% over de daarop volgende €2500,-; 5% over de volgende €5000,- en 1% over het meerdere. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

3. ANNULERING

3.1. Standaard annuleringskosten Tennisreis.nl/Tenniskamp.nl Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 10% van de reissom

- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; - bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.  

3.2. Afwijkende annuleringskosten Double The Fun

3.2.1. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans en campingstaanplaatsen, zijn naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: aanbetaling;

- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; - bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 3.2.2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

3.3. Deelannulering

3.3.1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in de overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

3.3.2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde of vergelijkbare accommodatie.

3.3.3. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

3.3.4. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3.4 In-de-plaatsstelling

3.4.1. De reiziger kan aan de reisorganisator verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: · de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en · het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en · de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling. Ingeval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen.

3.4.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

4. REISBESCHEIDEN

4.1. De reisorganisator geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke wijze hij de reisbescheiden aan de reiziger ter beschikking zal stellen.  

4.2. Indien de reiziger op het door de reisorganisator meegedeelde tijdstip, doch uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de reisorganisator.

Double The Fun Toernooi

Aparthotel Havezate Marveld

Double The Fun 2018

De banen van GTC waar het Toernooi plaats vind

Double The Fun 2018

Luxe Watervilla LVV 8

Double The Fun 2018

DUO 4 Bungalow

Double The Fun 2018

VWL 5 Bungalow

Double The Fun 2018

VWL 5 / VWL 8 Bungalow

Double The Fun 2018

VW06 Bungalow

Double The Fun 2018

Luxe Watervilla LVV 8

Double The Fun 2018

ApartHotel

Double The Fun 2018

Neem contact met ons op | Pengel Sport & Organisatie

Mochten jullie nog vragen hebben of in een andere samenstelling willen komen dan in de voorbeelden aangegeven neem dan gerust contact met ons op.

 • Adres

  Tulpstraat 81
  8331 MN Steenwijk
  Nederland

  KVK: 63008211
 • Telefoon

  06 - 48 75 03 84
 • E-mail

  info@doublethefun.nl